Home » Arbeidsrecht » Kosten advocaat

Kosten advocaat

De kosten van rechtsbijstand verschillen per arbeidszaak. Tijdens het intakegesprek met uw advocaat worden deze kosten besproken en maakt u samen met uw advocaat hierover duidelijke afspraken.

Kort gezegd zijn er drie mogelijkheden:

– u komt in aanmerking voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand), De kosten van rechtsbijstand worden in dat geval grotendeels vergoed door de Nederlandse Overheid;

– u betaalt uw advocaat op basis van zijn of haar uurtarief;

– u betaalt uw advocaat een vaste prijs.

Deze opties worden hieronder nader toegelicht

Toevoeging: gesubsidieerde rechtsbijstand

Als uw zaak valt onder de categorie van zaken waarvoor gesubsidieerde rechtsbijstand kan worden verkregen, moet bekeken worden of u voldoet aan de financiële eisen die de instantie die de subsidie verleend – de Raad voor Rechtsbijstand – stelt om daarvoor in aanmerking te kunnen komen. Hiervoor mag zowel uw inkomen als uw vermogen niet boven de vastgestelde financiële grenzen uitkomen.

Bij de beoordeling van de toevoegingsaanvraag – die door uw advocaat voor u wordt ingediend – wordt gekeken naar de hoogte van uw inkomen en vermogen van twee jaar voor het jaar van aanvraag. Dit wordt het peiljaar genoemd. Voor een aanvraag die in 2018 wordt gedaan, wordt dus gekeken naar uw financiële gegevens over 2016. Uw gegevens worden door de Raad voor Rechtsbijstand opgevraagd bij de belastingdienst.

Uiteraard zal uw advocaat u hierover nader informeren. Verdere informatie over de toevoeging en de financiële grenzen om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.raadvoorderechtsbijstand.nl

Uurtarief

Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, zal uw advocaat de werkzaamheden doorbelasten op basis van een uurtarief. Dit uurtarief verschilt per advocaat en is afhankelijk van de ervaring (en mate van specialisatie*) van de advocaat. Uw advocaat zal u hierover informeren.

U ontvangt tweewekelijks of maandelijks een factuur voor de werkzaamheden die uw advocaat voor u heeft verricht. Bij deze factuur is een urenspecificatie gevoegd, zodat u inzicht heeft in de aard van de werkzaamheden en de tijd die hieraan is besteed.

Wet compensatie transitievergoeding | Cleerdin & Hamer Advocaten

Vaste prijs

Als u vooraf duidelijkheid wilt over de kosten van rechtsbijstand, is het in sommige situaties mogelijk om een vaste prijs af te spreken voor onze rechtsbijstand. Zo weet u op voorhand waar u qua advocaatkosten aan toe bent.

Overige kosten

Naast de kosten voor uw advocaat, zijn er nog andere kosten waar u in geval van een rechtsprocedure mee te maken kunt krijgen.

Als u een procedure start bij de kantonrechter, dan betaalt u griffierecht. Uw advocaat brengt het griffierecht bij u in rekening.

In sommige procedures moet een deurwaarder worden ingeschakeld. Deze kosten zullen ook via uw advocaat worden doorbelast. Tot slot is het mogelijk dat in uw zaak advies van andere deskundigen, zoals een notaris of fiscalist, ingewonnen moet worden. Uiteraard zal dit niet gebeuren zonder dat u hiervoor uw akkoord heeft gegeven.

Contact

Wilt u meer weten over de kosten van onze rechtsbijstand dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een e-mailbericht sturen naar een van onze arbeidsrechtadvocaten.