Home » Arbeidsrecht » Arbeidsrecht mediation

Arbeidsrecht mediation

Werk is voor veel mensen belangrijk. Naast dat het betekenis geeft aan ons leven en een bijdrage levert aan het zelfbeeld heeft het ook een sociale rol. De werkomgeving kan aanvoelen als een tweede thuis. Maar waar meerdere mensen samen werken is de kans op conflicten aanwezig. Een verstoorde arbeidsrelatie kan grote impact hebben. Op zowel de werknemer als de werkgever. Als relaties op de werkvloer verstoord raken dan heeft dit uiteindelijk invloed op het gehele bedrijf, dit is niet wenselijk. Ook kan de verstoring ervoor zorgen dat iemand ziek wordt. Kortom het is van groot belang conflicten effectief op te lossen. Kies daarom voor arbeidsrechtmediation.

 Wat is mediation

Gerechtelijke procedures duren vaak lang, kosten veel geld en hierbij zijn er altijd winnaars en verliezers. Het uitgangspunt van mediation is om in goed overleg tot afspraken te komen en te kijken naar de wederzijdse belangen. Door naar elkaars standpunten te luisteren, ontstaat er begrip en ruimte voor oplossingen. Dit alles onder de leiding van een onafhankelijke professionele gespreksleider, een arbeidsrechtmediator.

Arbeidsrechtmediator

In conflictsituaties kunnen wij ons goed voorstellen dat samen tot een oplossing komen niet het eerste is waar u over nadenkt. Toch kan een professionele arbeidsrechtmediator ervoor zorgen dat u beiden uw belang op tafel kunt leggen en vanuit daar ook voor elkaars belang begrip krijgt. U kiest een arbeidsrechtmediator waar jullie allebei vertrouwen in hebben. Deze persoon is een onafhankelijke gespreksleider. De mediator luistert en laat beide partijen alle ruimte om het gesprek te voeren. Indien het spaak loopt stuurt hij/zij bij en stelt vragen om op deze manier standpunten en belangen helder te krijgen voor beide partijen. Uiteindelijk zal de mediator suggesties doen voor mogelijke oplossingsrichtingen zonder hierbij partijdig te zijn.

Wet compensatie transitievergoeding | Cleerdin & Hamer Advocaten

Oplossing conflict

Doordat beide partijen op vrijwillige basis deelnemen aan het mediationtraject is het een hele effectieve manier om een conflict op te lossen. Arbeidsmediation biedt een platform voor alle partijen om op een vertrouwelijke manier en op eigen kracht tot een gezamenlijke oplossing te komen. Dit in tegenstelling tot een gerechtelijk procedure waarbij u een onzekere uitkomst heeft en een winnaar en een verliezer. Als jullie uiteindelijk tot een oplossing zijn gekomen dan leggen wij dit vast in een eindovereenkomst. Ook kan het zijn dat jullie aan het einde van dit traject beiden tot de conclusie komen dat het arbeidscontract ontbonden dient te worden. Dit wordt dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In alle gevallen zal de overeenkomst eerst naar u opgestuurd worden zodat u deze op voorhand kunt doorlezen. Vervolgens zal deze op ons kantoor in aanwezigheid van alle partijen mondeling doorgenomen en ondertekend worden.

Arbeidsconflict oplossen

Heeft u een arbeidsconflict en wilt u dit graag oplossen? Zonder langdurige juridische procedures en hoogoplopende kosten? Neem contact met ons op. Wij hebben een gecertificeerde arbeidsrechtmediator, zij staat u graag bij.