Ambtenarenrecht

Een ambtenaar is iemand die is aangesteld om in de openbare dienst werkzaam te zijn. Omdat ook een ambtenaar met zijn werkgever een werkrelatie heeft, wordt het ambtenarenrecht vaak in één adem genoemd met het arbeidsrecht.

Het komt ook regelmatig voor dat advocaten zowel het arbeidsrecht als het ambtenarenrecht beoefenen.Wie dat doet, weet dat het juridische kader in de beide werkrelaties volstrekt anders is. En daarnaast ook de rechtssprekende organen van elkaar verschillen.

Zelfs tussen ambtenaren onderling zijn er verschillen in toepasselijke regelgeving. Er wordt naar gestreefd om de verschillen tussen de ambtenaar en een werknemer in de private sector kleiner te maken. Maar de werkrelatie in de publieke sector is nog altijd een bijzondere.

Termijnen ambtenarenrecht

In het ambtenarenrecht gelden strikte termijnen van zes weken. In het arbeidsrecht komen ook wel wat kortere termijnen voor. Maar doorgaans is de kortste twee maanden.

Ontslag ambtenaar

Ambtenaren gaan niet naar de kantonrechter. En dus is de transitievergoeding niet één op één toe te passen op een ambtenaar. Daar staat tegenover dat ambtenaren na hun ontslag in veel gevallen een aanvulling op hun WW-uitkering krijgen. Ook hebben zij een wat gunstiger bijverdienregeling als zij in de WW zitten.

Advocaat inschakelen bij ontslag ambtenaar

Het niet verplicht is om in het ambtenarenrecht een advocaat in te schakelen. U kunt zelf naar de rechtbank en zelfs de centrale Raad van Beroep. Toch is het raadzaam een ambtenarenspecialist te raadplegen.

Dit met name omdat, doordat de fatale termijnen kort zijn en doordat elke publieke organisatie vaak zijn eigen specifieke regelgeving heeft, de ambtenaar zelf zijn eigen rechtspositie lang niet altijd volledig kent.

Onze arbeidsrecht advocaten staan bedrijven, particulieren en organisaties bij. Neemt u vooral contact met op als u vragen hebt.

Arbeidsrecht advocaten

Roger Jansen
CH Logo

Roger Jansen

Arbeidsrecht
Leonie Dorrestein
CH Logo

Leonie Dorrestein

Arbeidsrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Contractenrecht
Bianca Hampsink
CH Logo

Bianca Hampsink

Arbeidsrecht & Vastgoedrecht
Shasta Rötscheid
CH Logo

Shasta Rötscheid

Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht
Marijke Jongste
CH Logo

Marijke Jongste

Arbeidsrecht & Vastgoedrecht
Joost Knaap
CH Logo

Joost Knaap

Arbeidsrecht & Vastgoedrecht
Cor de Lange
CH Logo

Cor de Lange

Arbeidsrecht
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies