Proeftijd

Een proeftijd is alleen toegestaan bij arbeidsovereenkomsten die langer dan zes maanden duren. Voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt dat een proeftijd van twee maanden mag worden overeengekomen. Voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan twee jaar geldt een maximale proeftijd van een maand. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd  langer dan twee jaar is dit maximaal twee maanden. Van deze maximale termijnen mag wel bij cao worden afgeweken.

Gedurende de proeftijd mag de werkgever de werknemer per direct ontslaan, dus zonder een opzegtermijn in acht te nemen. Een opzegverbod tijdens ziekte geldt evenmin. Dit geldt overigens wel ook andersom. U kunt als werknemer dus per direct opzeggen tijdens de proeftijd.

Arbeidsrecht advocaat

Contact

Neemt u vooral contact met ons op indien u zich geconfronteerd ziet met een vraag over het ambtenarenrecht.