Home » Arbeidsrecht advocaat Particulier » Ontbinding via de kantonrechter

Ontbinding via de kantonrechter

Als uw werkgever de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen wegens vanwege ‘in de persoon gelegen redenen’, bijvoorbeeld indien uw werkgever vindt dat u niet goed functioneert, of wanneer is sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, dan kan de werkgever hiertoe een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. 

Wanneer de kantonrechter oordeelt dat sprake is van een van deze ontslagredenen (‘een redelijke grond’) en er ook geen andere functie binnen de onderneming van de werkgever voorhanden is, dan kan de arbeidsovereenkomst worden ontbonden, al dan niet onder toekenning van een ‘extra’ vergoeding naast de transitievergoeding. Deze vergoeding wordt ‘billijke vergoeding’ genoemd.

Van een billijke vergoeding zal echter alleen sprake zijn als de werkgever zich ‘ernstig verwijtbaar’ gedragen heeft (bijvoorbeeld bij discriminatie of seksuele intimidatie) of als u onterecht op staande voet bent ontslagen.

Als uw werkgever een ontbindingsverzoek heeft ingediend, dan wordt u aangeraden om u zo snel mogelijk te laten bijstaan door een advocaat. Neem contact op met een van onze specialisten voor juridische bijstand.

Arbeidsrecht advocaat

Contact

Neemt u vooral contact met ons op indien u zich geconfronteerd ziet met een vraag over het ambtenarenrecht.