Home » Arbeidsrecht advocaat Particulier » Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

Veel werkgevers willen graag een concurrentie en/of relatiebeding overeenkomst om te voorkomen dat u na het einde van de arbeidsovereenkomst de opgedane kennis en/of de relaties van de werkgever meeneemt naar de concurrent.

Indien de werkgever een concurrentie- en/of een relatiebeding in een overeenkomst voor bepaalde tijd wilt opnemen, dan moet er sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang die het opnemen van een concurrentie en/of relatiebeding noodzakelijk maakt. Deze motivering moet vervolgens in uw arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Uit rechtspraak blijkt dat een dergelijk zwaarwegend belang niet snel noodzakelijk wordt geacht. Indien u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft met een daarin opgenomen concurrentie en/of relatiebeding dan is de kans dus aanwezig dat en dat de formulering heel nauw komt. Laat u daarom adviseren door een van onze arbeidsrecht advocaten.

Arbeidsrecht advocaat

Contact

Neemt u vooral contact met ons op indien u zich geconfronteerd ziet met een vraag over het ambtenarenrecht.