Home » Arbeidsrecht advocaat Particulier » Aanzegplicht verlenging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Aanzegplicht verlenging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, dan is de werkgever gehouden u minimaal een maand van tevoren te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wenst te verlengen of niet, en zo ja, onder welke voorwaarden. Als de werkgever dit niet doet dan is hij een aanzegvergoeding verschuldigd die overeenkomt met het salaris over een maand. De aanzegplicht geldt niet bij arbeidsovereenkomsten korter dan zes maanden.

Als de werkgever zijn schriftelijke aanzegplicht wel, maar niet tijdig nakomt, dan is hij een aanzegvergoeding verschuldigd naar rato van de periode dat de werkgever te laat is met het aanzeggen.

Dat de werkgever zijn aanzegverplichting niet nakomt betekent dus niet dat uw arbeidsovereenkomst verlengd is, maar wel dat u aanspraak maakt op een vergoeding. De wet kent een korte vervaltermijn om dit in rechte te vorderen dus win tijdig advies in bij een van onze arbeidsrecht advocaten.

Arbeidsrecht advocaat

Contact

Neemt u vooral contact met ons op indien u zich geconfronteerd ziet met een vraag over het ambtenarenrecht.