Home » Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden opstellen

Bij algemene voorwaarden denkt men al snel aan “de kleine lettertjes”. Deze zijn vooral bedoeld om mensen hun rechten te onthouden. En aan moeilijkheden en problemen met leveranciers of andere gebruikers van algemene voorwaarden. Die kleine letters zijn er volgens velen alleen om die leveranciers en andere gebruikers zoveel mogelijk gelegenheid te geven onder verplichtingen uit te komen.

Het belang van algemene voorwaarden

In het dagelijks leven worden de kleine lettertjes meestal helemaal niet gelezen. Terwijl ze wel onderdeel zijn van de rechtsverhouding. Omdat ze rechten en plichten bevatten voor de contractspartijen. De meeste transacties gaan goed, ieder houdt zich aan de afspraken, maar als het niet goed gaat, komt het belang van algemene voorwaarden gauw naar boven.

Wie in het rechtsverkeer bedrijfsmatig met meerdere opdrachtgevers, klanten, leveranciers, en andere partijen transacties doet of in andere juridische interactie terechtkomt, en daarbij regelmatig op dezelfde manier zaken doet, doet er goed aan het juridisch fundament van dat optreden stevig te maken door het opstellen van algemene voorwaarden.

Dat kan tegenwoordig ook nog heel praktisch zijn: niet elk contract hoeft dan de dikte van een boek of een zaterdagse bijlage van een krant te krijgen. Transacties vinden tegenwoordig meer en meer elektronisch plaats, de elektronische handtekening zal uiteindelijk meer gemeengoed worden dan een schriftelijke handtekening.

Algemene voorwaarden op uw website

Voor consumenten geldt dat terhandstelling van algemene voorwaarden vereist is. Als consumenten die algemene voorwaarden op uw website kunnen raadplegen en u uw elektronisch contractenverkeer zodanig inricht dat die algemene voorwaarden (bijvoorbeeld via een paar muisklikken) onderdeel worden van de afspraken, dan bent u in het rechtsverkeer en wat aansprakelijkheden betreft goed beschermd voor claims. U heeft dan voor uzelf een aantal rechten kunnen vastleggen die u, indien de zaken eenmaal mis gaan, in de rechtszaal veel voordelen kunnen brengen.

Kwaliteit beoordelen algemene voorwaarden

De kwaliteit van uw kleine letters kan dan de doorslag geven.

Helpdesk

In onze praktijk zien we dat er veel gebruik wordt gemaakt van algemene voorwaarden die her en der zijn verzameld, van het internet zijn geplukt of bij de Kamer van Koophandel zijn gevonden: een bijeengeraapte versie met oude en nieuwe voorwaarden door elkaar. Veel van de voorwaarden komen van de plank en worden gebruikt zonder verdere screening op geldigheid voor het betreffende bedrijf. Daar is niets mis mee: het woord ‘algemeen’ zegt het op zich al; veel is daarvan heel goed te gebruiken.

Zelf algemene voorwaarden opstellen

U bent zelf deskundig op het terrein waarop u opereert, daar gaan wij ons niet mee bemoeien. Als ondernemer bent u daarnaast eigenaar van uw bedrijf en u bepaalt in hoeverre u juist de door u bewerkte markt wil gaan bedienen. De keuze is aan u of u dat doet met of zonder algemene voorwaarden. Doet u dat met kopiëren, knippen en plakken, dan komt u vast een heel eind.

Beoordelen algemene voorwaarden door een Advocaat

Wij zijn deskundig op ons terrein en daar behoren adviezen over gebruik van algemene voorwaarden bij. We kunnen dat doen voor een zeker niet algemene, vooraf af te spreken prijs. Wij hanteren modaliteiten van bijstand en advies op het gebied van het algemene contractenrecht. En daar horen de algemene voorwaarden, en niet als verwaarloosbare “kleine letters”, helemaal bij.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Onderwerpen

    Logo Cleerdin & Hamer

    Uw contactpersoon