“Ik ben geen therapeut, maar iemand die problemen aanpakt en voor u oplost!”

Bij Cleerdin en Hamer advocaten ben ik werkzaam op de sectie personen- en familierecht. U kunt bij mij terecht voor advies in complexe echtscheidingszaken. Ik heb ervaring met verdeling van de gemeenschap, perikelen rondom de woning, alimentatie en kinderen. Daarnaast ben ik mediator en lid van de Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS)

Tevens heb ik mij verder gespecialiseerd in echtscheidingen waarbij een eigen bedrijf betrokken is. Knelpunten zijn de waardering van de onderneming in een BV, jaarstukken als basis voor alimentatie en echtgenoten die op de loonlijst staan. Dat alles vergt een heel eigen invalshoek.

U kunt ook bij mij terecht als u bijstand nodig heeft bij een erfrechtkwestie. Door mijn ervaring als mediator ben ik ook goed in staat om om te gaan met alle emoties die komen kijken bij erfrecht zaken. Daarnaast kan ik u van advies voorzien rondom veel voorkomende vragen in het erfrecht. U kunt dan denken aan of u een erfenis moet aanvaarden of niet. Hoe moet ik het testament lezen, maar ook over of de executeur zijn werk wel goed doet of als er een discussie is over de omvang en waardering van de erfenis. 

In mijn werk zeg ik u waar het op staat. Een echtscheiding levert altijd pijn en onzekerheid op. Daar houd  ik beslist rekening mee, maar juist dan is het goed om een advocaat te hebben die duidelijkheid schept. Ik ben geen therapeut, maar ik ben wel iemand die problemen aanpakt en oplost.

Daarbij werk ik praktisch en doelgericht. In een eerste gesprek geef ik u aan wat er wel kan, wat niet, en waar de speling te vinden is. Ook maak ik inzichtelijk waar u aan toe bent en welke keuzes er te maken zijn. Als de kaders duidelijk zijn, kunnen realistische doelen worden gesteld. In overleg wordt een plan van aanpak gemaakt en – met hart voor de zaak – uitgevoerd.

Indien u kiest voor mediation kan ik u in dit proces begeleiden. Ik zal u daarbij informeren over de zaken waar u afspraken over moet maken. Ook bij een mediation bent u bij mij in goede handen. 

Sinds 2006 ben ik werkzaam in de familierechtpraktijk. Na ook ervaring opgedaan te hebben in het civiele recht en het strafrecht, heb ik mij verder toegespitst op het familierecht en ook in het erfrecht. 

Naast mijn familie- en erfrechtpraktijk ben ik ook gespecialiseerd in de BOPZ praktijk. Daarbij sta ik mensen bij die gedwongen worden opgenomen in een kliniek. Hierbij vind ik het belangrijk om juist te luisteren naar u en te zorgen dat u gehoord wordt. Ook in klachtprocedures tegen de instelling kan ik u bijstaan.

Expertise:

 • Familierecht
 • Erfrecht
 • Mediation
 • BOPZ

Opleidingen:

 • Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht
 • vFAS specialisatieopleiding familierecht
 • vFAS basisopleiding advocaat–echtscheidingsbemiddelaar
 • vFAS specialisatieopleiding advocaat-echtscheidingsbemiddelaar

Nevenfuncties / lidmaatschappen

 • Gecertificeerd gespreksleider intervisie
 • Lid van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
 • Regio coördinator bij de vFAS voor de regio Flevoland
 • Registermediator Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
 • Contactpersoon voor het Rechtbank Balie overleg Midden – Nederland, sector familierecht (overleg tussen de Rechtbank en de advocatuur)
 • Contactpersoon voor het Rechtbank Hof overleg Arnhem – Leeuwarden, sector familierecht (overleg tussen het Gerechtshof en de advocatuur)

Publicaties

 • Blog Stiefouder

 

#