“Haar diepgaande juridische kennis, oog voor detail en vindingrijkheid zet Chana keer op keer in om het best mogelijke resultaat te behalen voor haar cliënten.”

Chana Grijsen is vanaf 2013 verbonden aan Cleerdin & Hamer Advocaten. Zij is strafrechtadvocaat op onze vestiging in Almere. Als getogen Almeerse kent zij de omgeving en lokale instellingen en instanties als geen ander. Die kennis komt vaak van pas, bijvoorbeeld wanneer een strafzaak zich in Almere en omstreken heeft afgespeeld of een cliënt in die omgeving woonachtig is. Ondanks haar affiniteit met de Flevopolder, treedt zij op in strafzaken door het hele land heen.

Chana is voor haar overstap naar de strafrechtadvocatuur, werkzaam geweest in de Wetenschap. Eerst bij de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij grootschalig onderzoek heeft verricht naar geweldgebruik door en tegen de politie. Vervolgens is zij vanaf 2008 als docent en onderzoeker bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en Criminologie (Universiteit Utrecht) werkzaam geweest. Daar heeft Chana onder andere onderzoek gedaan naar de strafrechtelijke discriminatiewetgeving en de wijze waarop deze in de praktijk al dan niet door de politie en het openbaar ministerie wordt gehandhaafd. Op dit onderzoek is zij in april 2013 gepromoveerd.

Chana voert een uitsluitend strafrechtelijke praktijk en heeft ruime ervaring met commune strafzaken, zoals gewelds-, vermogens- en Opiumwetdelicten. Daarnaast heeft zij zich binnen het strafrecht nog verder gespecialiseerd. Onder andere op het gebied van computercriminaliteit (cybercrime). Ook behandelt zij jeugd(straf)zaken. Tot slot is zij specialist op het gebied van discriminatie en uitingsdelicten (belediging en bedreiging). Een terrein waar Chana dankzij haar promotieonderzoek veel weet van heeft.

Haar diepgaande juridische kennis, oog voor detail en vindingrijkheid zet Chana keer op keer in om het best mogelijke resultaat te behalen voor haar cliënten.

Expertise:

Opleidingen:

 • Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam (afstudeerrichtingen: strafrecht en criminologisch-juridisch)
 • Basiscursus Cybercrime (Bijzonderstrafrecht.nl Academie)
 • OSR-cursus Cybercrime
 • Basiscursus Jeugdrecht
 • Actualiteiten Jeugdrecht

Nevenfuncties

 • Gecertificeerd gespreksleider intervisie

Publicaties & Media:

 • C. Grijsen, B.J. Polman & A. de Lange, ‘De uitbreiding van de strafbaarstelling van grooming met de inzet van de lokpuber tot doel. Het voorstel tot wijziging van artikel 248e sr als een wolf in schaapskleren’, Strafblad 2017, aflevering 4, p. 382-389. Lees het artikel
 • Bouwman, C. Grijsen, R. van Leusden e.a., ‘Kroniek formeel strafrecht 2016’, in: Advocatenblad 2016, aflevering 8, p. 61-82;
 • Bouwman, C. Grijsen, G. Kruizinga e.a., ‘Kroniek materieel strafrecht 2016’, in; Advocatenblad 2016, aflevering 8, p. 83-94;
 • Grijsen, ‘De pilot voorbij: pleidooi voor een permanente rol voor de advocatuur binnen de ZSM-werkwijze’, Strafblad 2015(57), afl. 5, p. 403-409;
 • Grijsen, D.N. de Jonge, P.P.J. van der Meij, S. Pijl & A. Sprey, ‘Kroniek materieel strafrecht’, Adv.bl. 2015-12, p. 3-14;
 • Malewicz, C. Grijsen, P.P.J van der Meij, B.J. Polman, R. el Hessaini, W.E.R. Geurts, P. Verweijen, D.N. de Jonge, S. Pijl & M. Slaghekke, ‘Kroniek formeel strafrecht’, Adv.bl. 2015-12, p. 15-38;
 • Mede-auteur van de Kronieken formeel- en materieel strafrecht over de jaren 2013 en 2014 (Flokstra e.a., ‘Kroniek formeel strafrecht’, bl. 2015-1, p. 3-22; Grijsen e.a., ‘Kroniek materieel strafrecht’, Adv.bl. 2015-1, p. 23-37; Flokstra e.a., ‘Kroniek formeel strafrecht’, Adv.bl. 2013-4, p. 4-15; Grijsen e.a., ‘Kroniek materieel strafrecht’, Adv.bl. 2013-4, p. 17-23);
 • Grijsen, De handhaving van discriminatiewetgeving in de politiepraktijk (diss. Utrecht UU), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2013;
 • Grijsen, ‘Shifting responsibilities between the prosecution service and police in cases of discrimination: law, policy and practice’, in: M.F.H. Hirsch Ballin et al. (eds.), Shifting responsibilities in Criminal Justice. Collection of essays following the annual criminal law PhD-Day, Den Haag: Eleven/Boom Juridische Uitgevers 2012;
 • Naeyé, M. Bakker & C. Grijsen, Belediging en bedreiging van politiemensen, Apeldoorn: Politie & Wetenschap 2009;
 • G.P. Hamer & C. Grijsen, ‘Het onzichtbare laatste woord: de ‘Borgers-brief’, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2007, afl. 5, p. 190-196;
 • G.P. Hamer & C. Grijsen, ‘Nederland een vernederland?’, NJCM-Bulletin 2007, afl. 4, p. 430-441.
 • G.P. Hamer & C. Grijsen, ‘Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de knapste van het land?’, in: NJB 2007.