Wilt u samen met uw partner een kind adopteren? Ook dan is het goed om juridisch advies in te winnen. Dit is een complexe procedure, waar vaak veel tijd mee gemoeid gaat. Er is een totale doorlooptijd van twee tot vijf jaar. Bij de eerste twee stappen van de procedure (de aanvraag tot beginseltoestemming en de bemiddelingsfase) heeft u geen juridisch advies nodig. Voor de procedure stap voor stap wordt verwezen naar www.adoptie.nl.

Ouderlijk gezag bij adopteren

Op het moment dat uw adoptiekind in Nederland is aangekomen, moet u wel een aantal zaken regelen. Zo dient u het ouderlijk gezag nog te regelen nadat uw kind is aangekomen. U dient daarvoor een advocaat in te schakelen.

 Erkennen buitenlandse adoptie

Ook voor het erkennen van de buitenlandse adoptie, wanneer het een adoptie betreft uit een land dat niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, moet door tussenkomst van een advocaat.

De regelgeving omtrent adopteren is complex. Komt u er niet uit? Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen dan met u meekijken en u zo nodig juridisch adviseren.