Cleerdin & Hamer Advocaten kantoor Rotterdam

Overgang van onderneming

Van een overgang van onderneming – geheel of ten dele – kan sprake zijn indien een bedrijf wordt overgenomen en het bedrijf vervolgens door de verkrijger wordt voortgezet of wordt hervat.

Of er sprake is van een overgang van onderneming is afhankelijk van de concrete omstandigheden van een geval. Van belang is (onder andere) of er al dan niet activiteiten zijn overgegaan op de verkrijger en of de identiteit van het overgenomen bedrijf na de overname al dan niet bewaard is gebleven.

Rechten en plichten

Is er sprake van een overgang van onderneming, dan gaan de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomsten tussen de ‘oude’ werkgever en de ‘oude’werknemers van rechtswege mee over naar de verkrijger.

Werknemers kunnen zich soms verzetten

Kortom, bij een overgang van onderneming treden de werknemers van het overgenomen bedrijf van rechtswege in dienst van het overnemende bedrijf. Lang niet altijd wordt dit echter wenselijk geacht. Werknemers kunnen zich soms verzetten. Voor werkgevers is het goed om te weten dat het mogelijk is om de ongewilde overgang van rechtswege van werknemers te voorkomen.

Onze 4 arbeidsrecht advocaten staan bedrijven, particulieren en organisaties bij.