Patrick van der Meij

“De combinatie van een betrokken en actieve proceshouding met zeer grondig dossieronderzoek stelt mij in staat de belangen van mijn cliënten optimaal te dienen.”

Door mijn ruime en waardevolle ervaring als strafrechtwetenschapper en -docent aan de Universiteit Leiden en als strafrechter in de Rechtbank Noord-Holland heb ik altijd beseft hoe belangrijk een goede en gedegen verdediging is. Dit geldt uiteraard in de eerste plaats voor mensen die in aanraking komen met justitiële autoriteiten, maar ook voor een rechtvaardige werking van het systeem als zodanig zijn actieve en gedreven advocaten hoognodig. Sinds ik strafrechtadvocaat ben bij Cleerdin & Hamer weet ik pas echt hoe essentieel en onmisbaar mijn rol als advocaat is voor de cliënten die ik bijsta. In de afgelopen tien jaar heb ik in talloze zaken honderden mensen en bedrijven bijgestaan die al dan niet ten onrechte zijn beschuldigd van strafbare feiten, die te hardvochtig zijn bejegend of slachtoffer zijn geworden van de juridische bureaucratie, en die te gemakkelijk in het hoekje van de beroepscrimineel zijn gezet waarbij het onderscheid tussen daad en dader maar al te snel wordt verwaarloosd.

De combinatie van een betrokken en actieve proceshouding met zeer grondig dossieronderzoek stelt mij in staat de belangen van mijn cliënten optimaal te dienen. Mijn uitstekende kennis van het strafrecht en mijn ervaring in de praktijk worden volledig aangewend in het belang van de verdediging. Mijn wetenschappelijke achtergrond en ervaring in de rechtspraak stelt me bovendien in staat op meer beschouwende wijze naar een strafzaak te kijken, met innovatieve strategieën tot gevolg. Mede door de ontwikkeling van mijn praktijk mag ik mij specialist noemen op tal van strafrechtelijke rechtsgebieden zoals het financieel-economisch strafrecht en het bijzonder strafrecht (Opiumwet, Wet Wapens en Munitie) en de bijstand van rechtspersonen, alsmede ten aanzien van een aantal specifieke complexe delicten zoals witwassen, omkoping, criminele organisaties en mensenhandel.

Naast strafrechtadvocaat ben ik sinds een aantal jaren partner bij ons kantoor. Samen met mijn mede partners stellen we alles in het werk om een zo sterk mogelijk team neer te zetten dat onze cliënten in al hun juridische kwesties kan bijstaan. De samenwerking met en begeleiding van onze ambitieuze en volhardende advocaten geeft veel voldoening. Ik ben nog altijd verbonden als gastonderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden. Er staan diverse boeken en artikelen in wetenschappelijke tijdschriften op mijn naam en ik streef er nog altijd naar een aantal keer per jaar te publiceren. Vanwege mijn werk op de universiteit heb ik zeer veel ervaring in onderwijs en ook dat wil ik graag bijhouden. Ik geef vaak cursussen en lezingen, zowel voor het Gerard Hamer Instituut als voor diverse universiteiten en opleidingsinstanties.

Expertise:

 • Strafrecht
 • Ontnemingen
 • Financieel-economisch strafrecht

Opleidingen:

 • Studie Nederlands recht, specialisatie strafrecht aan de Universiteit Leiden
 • Promotie aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden (februari 2010)
 • Beroepsopleiding advocatuur

Nevenfuncties/Lidmaatschappen:

 • Gecertificeerd gespreksleider intervisie
 • Research fellow en gastdocent aan de Universiteit Leiden (2010 tot nu)
 • Redacteur Strafblad, Tijdschrift voor wetenschap en praktijk (2015 tot nu)
 • Docent bij SSR Studiecentrum Rechtspleging
 • Docent aan het Gerard Hamer Instituut
 • Gastdocent aan het Eggens Instituut van de Universiteit van Amsterdam
 • Auteur Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering (2003 tot nu)
 • Lid NVSA
 • Lid Onderzoekscommissie Telefonie voor Justitiabelen. Lees het artikel

Publicaties & Media:

 • P.P.J. van der Meij, ‘De ijdelheid van wraken en het wraken van ijdelheid’, in: P.P.J. van der Meij, S.L.J. Janssen, R. Malewicz & A.M. Timorason (red.), in: Aan de slag (Liber Amicorum Gerard Hamer), Sdu 2018, p. 171-184. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij, S.L.J. Janssen, R. Malewicz & A.M. Timorason (red.), Aan de slag (Liber Amicorum Gerard Hamer), Sdu 2018. Lees het boek
 • P.P.J. van der Meij, ‘Round up the usual suspects! Over behoedzaamheid bij de ambtshalve herkenning aan de hand van camerabeelden’, TPWS 2018, Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘Een dichotomie in de benadering van de ongehoorde getuige’, in: J.L. Baar, J.L.F. Groenhuijsen en E.M. Steller (red.), Verstoord evenwicht, Sdu Uitgevers 2018, p. 119-138. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij & S. Pijl, ‘Inbeslagneming als het zwarte gat van een strafrechtelijk onderzoek en het gebrek aan een effectieve beklagprocedure’, Strafblad 2016 (augustus), p. 185-193. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij & P.T.C. van Kampen, ‘Verhoorbijstand in een rechtsstaat’, Nederlands JuristenBlad 2016 (11), p. 738-744. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij & D.N. de Jonge, ‘Ruis rondom regie: R-C, rechtbank, raadkamer?’, Strafblad 2015 (mei), p. 93-102. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘De andere kant van de ZSM-medaille. Het gebrek aan controle op beleid en beslissingen van het Openbaar Ministerie’, Nederlands JuristenBlad 2014 (25), p. 1666-1671. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘De beledigde en bedreigde politieagent als beroepsmatig benadeelde partij. Een pleidooi voor afschaffing van de bijzonder bewijskracht en voor de categorische afwijzing van schadevergoedingen’, in: Groenhijsen M.S., Kooijmans T., Ouwerkerk J.W. (Red.), Roosachtig Strafrecht (liber amicorum Theo de Roos), Deventer: Kluwer 2013, p. 401-416. Lees het artikel

Meer publicaties van Patrick van der Meij