Patrick van der Meij

Patrick van der Meij werkt sinds 1 augustus 2010 bij Cleerdin & Hamer en is per 1 januari 2016 als partner aan ons kantoor verbonden. Voorafgaand aan zijn werk als advocaat heeft mr. Van der Meij zich in de wetenschap bewezen als een echte strafrechtspecialist. Na zijn studie strafrecht aan de Universiteit van Leiden is hij als wetenschappelijk onderzoeker en docent in dienst getreden van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie bij diezelfde universiteit. In februari 2010 is hij daar gepromoveerd op een omvangrijk onderzoek naar de verhouding tussen de procesdeelnemers in het strafrechtelijk vooronderzoek en de plaats die de advocaat met zijn cliënt inneemt in die procesfase. Gedurende zijn aanstelling aan de Universiteit is mr. Van der Meij vier jaar lang als strafrechter werkzaam geweest in de Rechtbank Noord-Holland.

Mr. Van der Meij combineert bij de verdediging van zijn cliënten een gedreven en actieve proceshouding met zeer gedegen dossieronderzoek. Zijn uitstekende kennis van het strafrecht en zijn ervaring in de praktijk worden volledig aangewend in het belang van de verdediging. Zijn wetenschappelijke achtergrond en ervaring in de rechtspraak stelt mr. Van der Meij bovendien in staat op meer beschouwende wijze naar de zaak te kijken, met innovatieve strategieën tot gevolg.

Naast zijn werk als strafrechtadvocaat is mr. Van der Meij nog altijd verbonden als gastonderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden. Hij heeft diverse boeken en artikelen in wetenschappelijke tijdschriften op zijn naam staan en publiceert vaak. Mr. Van der Meij is bovendien vanaf 2003 lange tijd redactiesecretaris van Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering geweest, twee voor de praktijk toonaangevende wettenedities op het gebied van strafrechtelijke regelgeving. Hij is inmiddels als auteur aan beide edities verbonden. Mr. Van der Meij heeft zeer veel ervaring in onderwijs en geeft geregeld cursussen en lezingen, zowel voor het Gerard Hamer Instituut als voor diverse universiteiten en opleidingscentra.

Expertise:

 • Strafrecht
 • Ontnemingen
 • Financieel-economisch strafrecht

Opleidingen:

 • Studie Nederlands recht, specialisatie strafrecht aan de Universiteit Leiden
 • Promotie aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden (februari 2010)
 • Beroepsopleiding advocatuur

Nevenfuncties/Lidmaatschappen:

 • Gecertificeerd gespreksleider intervisie
 • Research fellow en gastdocent aan de Universiteit Leiden
 • Redacteur Strafblad, Tijdschrift voor wetenschap en praktijk
 • Docent bij SSR Studiecentrum Rechtspleging
 • Docent aan het Gerard Hamer Instituut
 • Gastdocent aan het Eggens Instituut van de Universiteit van Amsterdam
 • Auteur Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering
 • Lid NVJSA en de NVSA
 • Lid Onderzoekscommissie Telefonie voor Justitiabelen. Lees het artikel

Publicaties & Media:

 • Interview P.P.J. van der Meij met Mr., hét platform voor juristen. Lees het interview
 • P.P.J. van der Meij, ′You Gotta Keep The Devil Way Down In The Hole. The Wire als spiegel voor alle knelpunten in de strafrechtspleging′, Strafblad 2019-6, p. 21-24. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij, ‘De ijdelheid van wraken en het wraken van ijdelheid’, in: P.P.J. van der Meij, S.L.J. Janssen, R. Malewicz & A.M. Timorason (red.), in: Aan de slag (Liber Amicorum Gerard Hamer), Sdu 2018, p. 171-184. Lees de bijdrage
 • P.P.J. van der Meij, S.L.J. Janssen, R. Malewicz & A.M. Timorason (red.), Aan de slag (Liber Amicorum Gerard Hamer), Sdu 2018. Lees het boek
 • P.P.J. van der Meij, ‘Round up the usual suspects! Over behoedzaamheid bij de ambtshalve herkenning aan de hand van camerabeelden’, TPWS 2018, Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘Een dichotomie in de benadering van de ongehoorde getuige’, in: J.L. Baar, J.L.F. Groenhuijsen en E.M. Steller (red.), Verstoord evenwicht, Sdu Uitgevers 2018, p. 119-138. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij & S. Pijl, ‘Inbeslagneming als het zwarte gat van een strafrechtelijk onderzoek en het gebrek aan een effectieve beklagprocedure’, Strafblad 2016 (augustus), p. 185-193. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij & P.T.C. van Kampen, ‘Verhoorbijstand in een rechtsstaat’, Nederlands JuristenBlad 2016 (11), p. 738-744. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij & D.N. de Jonge, ‘Ruis rondom regie: R-C, rechtbank, raadkamer?’, Strafblad 2015 (mei), p. 93-102. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘De andere kant van de ZSM-medaille. Het gebrek aan controle op beleid en beslissingen van het Openbaar Ministerie’, Nederlands JuristenBlad 2014 (25), p. 1666-1671. Lees het artikel
 • P.P.J. van der Meij, ‘De beledigde en bedreigde politieagent als beroepsmatig benadeelde partij. Een pleidooi voor afschaffing van de bijzonder bewijskracht en voor de categorische afwijzing van schadevergoedingen’, in: Groenhijsen M.S., Kooijmans T., Ouwerkerk J.W. (Red.), Roosachtig Strafrecht (liber amicorum Theo de Roos), Deventer: Kluwer 2013, p. 401-416. Lees het artikel

Meer publicaties van Patrick van der Meij